најнови проекти

Ст. Зграда на ул. Рајко Жинзифов 11-Скопје

Повеќе »»

Ст. Зграда на ул. Иван Милутиновиќ 11-Скопје

Повеќе »»

Ст. Куќа на ул. Римска 2-Скопје

Повеќе »»

Станбена зграда на ул. 8-ми С. бр.3-Тафталиџе

Повеќе »»

Станбен објект на ул. 3-та Мак.Б. Аеродром

Повеќе »»

Станбена зграда на ул. 29 Ноември бр.49, Скопје

Повеќе »»

ЕВН Македонија- Термокец 1 – Битола

Повеќе »»

Дом на Култура во населба Миладиновци, Скопје

Повеќе »»

Локација

Нашиот Tим

ЕН-КОНТ како компанија се стреми да ги завршува своите обврски според светските стандарди, брзо, навремено и квалитетно.

Развој

Со искуството повеќе од 20 години, нашиот тим постојано се надградува и ги следи светските новитети и стандарди, кои подоцна преку обуки и признанија ги имплементира на нашиот пазар.

Facebook Page