Ен-Конт

Т.Д. ЕН-КОНТ Д.О.О. Скопје, го бележи своето постоење од 1997 година. Долгогодишното искуство, начинот на комуникација со клиентите, брзата и квалитетна реализација,
гаранцијата за квалитет, претставуваат само мал дел од предностите со кои ние располагаме.
Професионалноста и посветеноста на тимот предводен од директорот, заедно со искусни машински инженери и високо квалификуван технички кадар,  континуирано функционира и се надградува, се со цел да ги задоволи сите потреби на пазарот од областа на машински инсталации и водовод и канализација.

Со ваквиот начин на работа се збогатува сигурноста и се зголемува довербата кај клиентите.

Нашата фирма поседува Лиценца Б за изведба на градби од втора категорија.

Локација

Нашиот Tим

ЕН-КОНТ како компанија се стреми да ги завршува своите обврски според светските стандарди, брзо, навремено и квалитетно.

Развој

Со искуството повеќе од 20 години, нашиот тим постојано се надградува и ги следи светските новитети и стандарди, кои подоцна преку обуки и признанија ги имплементира на нашиот пазар.

Facebook Page