Вентилација

Проектирање и изведба на различни видови системи и решенија предвидени за вентилација на вашите објекти.

Доколку објектот нема можност за природно доведување на свеж воздух во просториите и одведување на истрошениот воздух од нив, потрбно е да се инсталира систем за принудно доведување на свеж воздух и одведување на истрошениот воздух, односно вентилирање на објектот.

Вентилацијата на објектот се врши преку инсталирање на каналска мрежа, преку која со помош на вентилатори се доведува или одведува воздухот.

Локација

Нашиот Tим

ЕН-КОНТ како компанија се стреми да ги завршува своите обврски според светските стандарди, брзо, навремено и квалитетно.

Развој

Со искуството повеќе од 20 години, нашиот тим постојано се надградува и ги следи светските новитети и стандарди, кои подоцна преку обуки и признанија ги имплементира на нашиот пазар.

Facebook Page