Машинство

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА – МАШИНСТВО


 

ОБЈЕКТОПИС НА ПРОЕКТ
Станбена зграда Александрија 6.1Tопловодно радијаторско греење – Централен топлификационен сиситем
Станбена објект Тафталиџе Ламела 5Tопловодно радијаторско греење – Централен топлификационен сиситем
Станбена зграда на ул. 3-та Македонска Бригада - СкопјеTопловодно радијаторско греење – Централен топлификационен сиситем
Станбена зграда на ул. Иван Милутиновиќ бр.11 – СкопјеTопловодно радијаторско греење – Централен топлификационен сиситем
Станбена зграда на ул. Рајко Жинзифов бр.20 – СкопјеTопловодно радијаторско греење – Централен топлификационен сиситем
Граничен премин – БлацеМашински инсталации
МЕПСО – Трафостаница Бутел 1 – СкопјеМашински инсталации
Станбена зграда на ул. Никола Тримпаре 33Tопловодно радијаторско греење – Централен топлификационен сиситем
Полициска станица во с. ЈегуновцеТопловодно радијаторско греење со котел на нафта
Деловна зграда ЕЛЕМ - СкопјеПП инсталација од црни цевки со инерген гас
О.У, Невена Георгиева Дуња - СкопјеTопловодно радијаторско греење – Централен топлификационен сиситем
Станбена зграда на ул. Руѓер БошковиќTопловодно радијаторско греење – Централен топлификационен сиситем
Клинички центар - СкопјеДислокација на надворешен парен развод
Станбена зграда Стемит и РГреење со индивидуални електрични котли
Станбена зграда на улуца Димо Хаџи Димов - СкопјеTопловодно радијаторско греење – Централен топлификационен сиситем
Археолошки музеј - СкопјеИнсталации за ладење и греење со вентилоконвектори
Индивидуална куќа на ул. Чедомир Кантарџиев бр.24 - СкопјеГреење и ладење со Алтерми Даикин - Јапонија и вентилоконвектори
Болница Систина - СкопјеИнсталации за ладење и греење со вентилоконвектори
Индивидуална станбена куќа на улица ПрашкаИнсталации за ладење и греење со вентилоконвектори со водено ладена топлинска пумпа
О.У. Ристе Ристески во с. Могорче - ДебарТопловодно радијаторско греење со котел на дрва
Стамбено деловен комплекс " Кинески Ѕид " - СкопјеПоврзување и пуштање во работа на 150 геотермални пумпи вода - вода , како и монтажа на 500 вентилоконвектори и сруга опрема за греење и ладење.
Стамбена зграда 2.4 Лисиче (Бортас)Вентилација на подземни гаражи
Стамбена зграда 1.11 Аеродрм (Бортас)Вентилација на подземни гаражи
Пасивна куќа " Струмица " - Д-р НиколаКомплетен систем на ладење и греење со топлотни пумпи на ДАИКИН - Јапонија , соларни системи и вентилација
Клинички Центар " МАЈКА ТЕРЕЗА " - СкопјеКомплетен паровод од котлара до Нова гинекологија за снабдување со пара и кондез
Погон на фурна “ Специјал“Изведба на вентилоконвекторско греење и ладење, со водено ладена топлинска пумпа
Комплекс на затвор во с. К’шање - КумановоИзведба на радијаторско греење со котли на нафта и Соларен систем Rehau, климатизација и вентилација.
Халк Банка - СкопјеПоврзување на надворешни единици со клима ормари за сервер соба, со бакарни цевки.
Производствен погон - ФокусФенкојлерско греење и ладење со топлинска пумпа и подно греење.
Фонд за Здравство на Р. МакедонијаКлиматизација и вентилација и радијаторско греење.
Кино Cineplexx - City Mall - СкопјеВентилоконвекторско греење и ладење, клима комори.
“ Станбена зграда во Железара на ул. Коце Металец б.б. “ - СкопјеTопловодно радијаторско греење – Централен топлификационен сиситем
Резервна локација на НБРМ – ИЗИИС - СкопјеВентилација и климатизација на сервер соба.
Изложбен салон во Порта Влае - СкопјеИзведба на ВРВ систем за греење и ладење
Детска градинка “ 13 ти Ноември “ - СкопјеИзведба на инсталација за топловодно радијаторско греење.
Монтажно О.У. во н. Илинден - скопјеИзведување на инсталација за фенкојлерско ладење и греење so геотермални пумпу вода-вода
Амбасадорска резиденција во н. Трнодол - СкопјеИзведба на индивидуално радијаторско греење.
Производен погон за лекови “ ВАРУС “ - СкопјеИзведување на инсталација за греење со котел на нафта.
Индивидуална куќа во н. Водно - СкопјеИзведување на инсталација за вентилоконвекторско ладење и греење со ALTERMA NA DAIKIN.
Ј.З.У. “ Здравствен Дом “ - ПрилепИзведба на инсталација за топловодно радијаторско греење со котли на дрва.
Ј.З.У. “ Општа болница “ - ВелесИзведба на инсталација за топловодно радијаторско греење.
Бизнис центар " МЕГИ " - Аеродром, СкопјеИзведување на топловодно вентилоконвекторско ладење и греење
Еуростандард банка -Плоштад Скопје Изведување на инсталација за топловодно вентилоконвекторско ладење и греење
Индивидуална стамбена куќа " Коста Костов " - БардовциИзведување на РЕХАУ подно греење, РЕХАУ соларен систем во комбинација со ДАИКИН - АЛТЕРМА топлотна пумпа
Деловен објект " СИВУС " - СкопјеИнсталација за клима комори и подно греење со топлинска пумпа вода-вода
Сеизмолошка опсерваторија при ПМФ Промена на топловоден котел
Комплекс " Расадник " - СкопјеТопловоден приклучок за населба Расадник Ф 200 со предизолирани цевки 1200 м
ДСУ " Димитар Влахов " -СкопјеРеконструкција на радијаторско греење
Британска Резиденција Замена на чилер - ладилна машина
Казнено поправен дом Куманово Изработка на затворски решетки и врати
О.У „ Страшо Пинџур “ -Скопје Реконструкција на котел за греење и санитарни јазли
Градски трговски центар -Скопје Реконструкција на главна котлара
Секундарен приклучок Расадник -Скопје Изведување на топловоден канал со предизолирани цевки Ф125 мм
Фонд за ПИОМ -Централа СкопјеИнсталација за вентилација на гаражи
Салон за Порше - Тетово Комплетно подно греење систем Рехау Инвеститор: Центрум Тетово
Холандска амбасада -Скопје Монтажа и сервис на клима уреди
Министерство за надворешни работи Топлотна подтстаница со изменувач
Казнено поправен дом - Куманово Топловодно радијаторско греење
Фабрика залекови " ГАЛАФАРМ " - СкопјеKомплетни инсталации за ладна вода, топлла вода, компримиран воздух, техничка пара, вентилоконвекторско ладење и греење, топловодно радијаторско греење
ИНВЕСТ БАНКА - СкопјеИзведување на инсталација за топловодно радијатоско и вентилоконвекторско греење и ладење
Комерцијална банка - Централа Реконструкција на вентилоконвекторско греење и ладење

Локација

Нашиот Tим

ЕН-КОНТ како компанија се стреми да ги завршува своите обврски според светските стандарди, брзо, навремено и квалитетно.

Развој

Со искуството повеќе од 20 години, нашиот тим постојано се надградува и ги следи светските новитети и стандарди, кои подоцна преку обуки и признанија ги имплементира на нашиот пазар.

Facebook Page